Garanti og reklamasjon

NS8409:2008/kjøpsloven og forbrukerkjøpsloven

Det gjelder ulike reklamasjonsregler for forhandlere og forbrukere. Er du forhandler gjelder kjøpsloven og NC8409:2008 for reklamasjonskrav. Er du forbruker gjelder forbrukerkjøpsloven. I tillegg gjelder Strømmens garantier både for forhandlere og forbrukere.

Strømmen AS tilbyr garanti på alle produkter. Dersom produktet blir montert av kunder fremfor kvalifisert personell, anses det som kundens ansvar hvis skader eller feil på produktet oppstår grunnet feil montering.

Undersøkelsesplikt
Kjøper plikter å undersøke varen straks den er levert. Undersøkelsen skal omfatte levert kvantum og kvalitet, herunder eventuelle synlige skader på glass og ramme. Eventuelle skader eller mangler skal påføres fraktbrevet og straks meldes fra om til Strømmen innen 8 virkedager, og uansett meldes fra om før varen monteres eller på annen måte tas i bruk.

Vennligst les mer om dette i våre salgsbetingelser.

Garantiprosedyre
Dersom feil eller skader oppdages, vennligst kontakt oss så fort som mulig og senest 8 virkedager etter at mangelen ble oppdaget. Alle klager må bli gitt skriftlig, hvor detaljert informasjon om produktets stand samt bilder av det aktuelle produktet og deler må medfølge.

Vi tar klager seriøst og arbeider for å finne en tilfredsstillende løsning på eventuelle problemer. Individuelle avtaler kan bli gjort om at en tredjepart utfører repareringsarbeid. Vennligst ha salgsavtalen tilgjengelig som referanse.

Garanti gis til produkter som har blitt vedlikeholdt og anvendt etter gitte instruksjoner. Regelmessig vedlikehold sikrer at vind-, støy -og støvmotstand ikke blir redusert i løpet av produktets levetid. Vinduer og dører må vedlikeholdes regelmessig – minst en gang i året.

Reparasjon av et produkt i løpet av garantitiden forlenger ikke produktets opprinnelige garanti.

Reklamasjon

I Strømmen jobber vi hardt for å levere tjenester og produkter av ypperste kvalitet til alle våre kunder. Likevel må vi anerkjenne at ting kan gå galt. Dersom noe skulle vise seg og ikke være tilfredsstillende nok for våre kunder vil vi sørge for å rette opp eventuelle feil.

Alle reklamasjoner skal meldes skriftlig per email. Vi ber om at du laster ned og fyller ut vårt reklamasjonsskjema (klikk her for å laste ned skjemaet).

Skjemaet sendes ferdig utfylt til info@strommen.no sammen med eventuelle bilder.